Keramika Jovanović

Stan 06 (1.6B)

Cena

70.758,60 €

Lokacija

Pančevačka 10, Zrenjanin

Struktura

Broj stana

06

Broj sprata

01

Tip stana

Jednosoban

Unutrašnja pov. stana

43.32 m²

Površina terase

3.54 m²

Ukupna pov. stana

46.86 m²

Cena po kvadratu

1510 €

Cena ukupno

70.758,60 €

Lamela B

Napomena: navedene kvadrature mogu da se razlikuju u odnosu na krajnje (etažirane).
Napomena: Svi materijali, dimenzije i crteži su okvirni. Кalkulacija površina unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora urađena je u skladu sa važećim standardom SRPS U C2 100:2002
Postoji mogućnost da iz konstruktivnih razloga, kao i usled izvođačkih detalja, dođe do minimalnih odstupanja od crteža i površina prikazanih u komercijalnoj skici.

Direktna prodaja

Mateja Arbutina

Agent za direktnu prodaju

Pomažemo vam da pronađete svoj dom iz snova