Keramika Jovanović

Stan 01 (1.1A)

Cena

73.748,40 €

Lokacija

Pančevačka 10, Zrenjanin

Struktura

Broj stana

01

Broj sprata

01

Tip stana

Jednosoban

Unutrašnja pov. stana

45.31 m²

Površina terase

3.53 m²

Ukupna pov. stana

48.84 m²

Cena po kvadratu

1510 €

Cena ukupno

73.748,40 €

Lamela A

Napomena: navedene kvadrature mogu da se razlikuju u odnosu na krajnje (etažirane).
Napomena: Svi materijali, dimenzije i crteži su okvirni. Кalkulacija površina unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora urađena je u skladu sa važećim standardom SRPS U C2 100:2002
Postoji mogućnost da iz konstruktivnih razloga, kao i usled izvođačkih detalja, dođe do minimalnih odstupanja od crteža i površina prikazanih u komercijalnoj skici.

Direktna prodaja

Mateja Arbutina

Agent za direktnu prodaju

Pomažemo vam da pronađete svoj dom iz snova